ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนสาครพิทยาคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน โรงเรียนสาครพิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน และกำหนดการสอบ วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ "ครูปิยโชติ รอดหลง" ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม เรื่อง การเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจําหน่ายอาหารในโรงเรียนสาครพิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคม นำโดย ผอ.พรประภา พัฒนพงษ์ จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์หลวงพ่อสด
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
“โครงการพัฒนาทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21”
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
โครงการ "การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Happy Work Happy Life) "
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
กลุ่ม​สาระ​การ​เรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนตามปกติที่โรงเรียน(Onsite)
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
ผู้บริหารและคณะครูได้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่มีความประพฤติดี ระดับห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์สม่ำเสมอ ระดับห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ระดับห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 65
การนิเทศการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี 2564 ด้านบริหารจัดการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64